مرد ارزش ها باش
توسط : arya271
به جاي اينکه سعي کنيد مرد موفقيت باشيد سعي کنيد مرد ارزشها باشيد  البرت انيشتين
دوشنبه 6/1/1386 - 22:40
پسندیدم 0
UserName