جملات زیبا
توسط : arya271
حقيقت چيزي نيست که نوشته ميشود ... ان چيزي است که سعي مي شود پنهان بماند
دوشنبه 6/1/1386 - 22:37
پسندیدم 0
UserName