زندگي
توسط : zohreh_n9

ديروز تاريخ است،فردا راز است،و امروز يك هديه است.

دوشنبه 6/1/1386 - 21:20
پسندیدم 0
UserName