چند ضرب المثل زيبا و آموزنده 2 **
توسط : mary320960

1- افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که همان جا بمانی.

2- کمی لیاقت، جوهر توانایی در موفقیت است.

3- قول مانند تیر است همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمی گردد.

4- سند پاره می شود، قول پاره نمی شود.

5- آیا خودت با وفا هستی که انتظار وفا داری.

6- انسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد.

7- با هم برادر باشید ولی در ضمن حسابهایتان را نگاه دارید.

8- از فرط غرور« نه » و از فرط ضعف « آری » مگو.

9- صبح ما در حرف هاست و شب ما در اندیشه ها.

10- از آهسته رفتن مترس، از بی حرکت ایستادن بترس.

 

دوشنبه 6/1/1386 - 18:34
پسندیدم 0
UserName