دنيا دو روزه...
توسط : nayebi

دنيا دو روز است يک روز با تو يک روز بر عليه تو ........... روزي که با تو ست مغرور نشو .... روزي که بر عليه توست ما يوس نشو

دوشنبه 6/1/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName