چند ضرب المثل زيبا و آموزنده 1 *
توسط : mary320960

1- مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد.

2- کسی که یک بار مرا فریب می دهد برای او ننگ است ولی کسی که دوبار مرا

فریبم دهد ننگ برای من است.

3- کسی که کم فکر می کند، زیاد حرف می زند.

4- موفقیت برای افراد کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

5- پول که به جیب راه یافت عقل از سرت بیرون می پرد.

6- اگر پول در جیب نداری، عسل در دهان داشته باش.

7- هفت بار که افتادی برای هشتمین بار برخیز.

8- کره زمین مال اشخاص پشتکاردار است.

9- معایب دیگران، معلمان خوبی هستند.

10- انسان هرگز از موفقیت سیر نمی شود.

 

دوشنبه 6/1/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName