خطر عداوت
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
خطر عداوت
در مقابل محبّت ، عداوت است كه هيچ چيز مانند آن براى جامعه ، خطرناك نيست .
عداوت ، نه تنها مانع پيشرفت جامعه در زمينه هاى گوناگون است؛ بلكه در مورد بهره بردارى از امكانات موجود نيز پيشگيرى مى نمايد و از اين رو ، جامعه اى كه گرفتار اين آفت خطرناك شود ، راهى جز انحطاط و سقوط در پيش ندارد .
بر اين اساس ، دينى كه خود را بر پايه محبّتْ استوار مى داند ، عداوت را ضدّ دين معرّفى مى كند ، چنان كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
بدترينِ مردم ، كسانى هستند كه دشمن مردم اند و مردم ، دشمن آنها هستند.
 
 منبع : راهنمای محبت - محمد مهدی ری شهری
دوشنبه 6/1/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName