...
توسط : ma_nateghi

عجب راز و نیازی داری ای عشق

عجب سوز و گدازی داری ای عشق

بود روزت سیه چون موی معشوق

چه شب های درازی داری ای عشق

دوشنبه 6/1/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName