...
توسط : ma_nateghi

شیطان دام های خود را در زنان نهاده ونگاه به نا محرم تیر سهمگین ابلیس است.

آنکه بخورد و شکر کند اجر کسی را دارد که روزه بگیرد و صبر کند.

مسواک فصاحت گفتار را می افزاید.

 

اگــــه خـواسـتــیــن نـــظــر هــم بــدیــن

دوشنبه 6/1/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName