...
توسط : ma_nateghi

کسی که بخشش خود را باز پس گیرد مانند سگی است که آنچه قی کرده دوباره بخورد.

حضرت محمد(ص)

دوشنبه 6/1/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName