...
توسط : ma_nateghi
 

هر که برای گفتن علمی بیاموزد (نه عمل) منافق می میرد هر که برای بحث و جدل یاد بگیرد فاسق جان می دهد آن که برای زیاد کردن مال درس بخواند بی دین قبض روح می شود و کسی که برای عمل فرا گیرد عارف و خدا شناس از دنیا می رود.

دوشنبه 6/1/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName