فصل بهار
توسط : معلم دوم

بهار عروس فصل هاست!فصل دوباره زنده شدن طبیعت!فصل بیدار شدن حیوانات از خواب زمستانی.

فصل راز و نیاز درختان باخدا:

تاحالا به درختا توجه کردید؟توزمستان شاخه هارا بالا بردند و شکر و نعمت خدا می کنند و از او برگ می خواهند.خدا در بهار آرزویشان را برآوره میکند!

عید نوروز اولین روز بهار است و عیدی خدا به ما برای بهانه نوروز بهار است.

                                                معلم دوم

دوشنبه 6/1/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName