دوست داشتن زيباست....
توسط : motaharehs

                

بس كه لبريزم از تو مي خواهم
چون غباري ز خود فرو ريزم
زير پاي تو سر نهم آرام
به سبك سايه تو آويزم
آري آغاز دوست داشتن است
گرچه پايان راه نا پيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست

دوشنبه 6/1/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName