شاعرانه ها
توسط : motaharehs

          

 

بی تو هر شب غمتو به خلوت خودم می بردم

خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم

وقتی شب سحر می شد به بی قراری

خودمو به دست گریه می سپردم

گلایه و شکایتی از تو به لب نمی آوردم

تو به یاد من نبودی اما من

 واست میمردم واست میمردم

من تو رو از تو می خواستم

که به عشقت در دنیا رو به خود ببندم

تو منو مثل یه بازیچه می خواستی

که واست گریه کنم ، واست بخندم

اما واست میمردم واست میمردم

یه شبی بی تو ، تو دفترچه قلبم

اونجا که آخر عشق و سرگذشته

زیر اسم خودمون واست نوشتم

راست میگی که اون گذشته ها گذشته

تو منو با دریا دریا ، اشک چشمام ، نمی خواستی

آخه تو  بیشتر ازون گریه ی  من ،گریه می خواستی

تو منو مثل یه بازیچه می خواستی

که واست گریه کنم ، واست بخندم

واست میمردم واست میمردم 

دوشنبه 6/1/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName