دوستي
توسط : motaharehs

          

هم خونه من اي خدا                از من ديگه خسته شده
كتاب عشق ما ديگه                 خونده شده بسته شده
خونه ديگه جاي غمه                اون داره از من دور ميشه
اين خونه قشنگ ما                  داره برامون گور ميشه

اي دل من اي ديوونه                 بذار برم از اين خونه

اون دست گرمو مهربون             با دست من قهره ديگه
چشماي غمگينش با من               قصه شادي نميگه
هم خونه من با دلم                    خيال سازش نداره

اي دل من اي ديوونه                 بذار برم از اين خونه

وقتي به ياد اون روزا                بوسه به موهاش ميزنم
سرش به كار خودشه                انگار نه انگار كه منم
شب تا مي خوام حرف بزنم        اون خودشو به خواب زده
اون مثل روزگار شده               يه روز خوبه يه روز بده


دوشنبه 6/1/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName