...
توسط : ma_nateghi

سه چیز ل را سخت می کند:

خنده ی بی جهت- خوردن در حال سیری- سخن غیر لازم

دوشنبه 6/1/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName