lovely girl
توسط : motaharehs

 

دمی می آید و بازدمی میرود.

اما زندگی غیر از این است

 و ارزش آن در لحظاتی تجلی می یابد

 که نفس آدمی را می برد

دوشنبه 6/1/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName