love
توسط : motaharehs
حرف دل خیلی زیباست اما نه به زیبایی تو...
نه به زیبایی و قشنگی عشق تو......
دوست دارم خیلی زیاد همین........!
دوشنبه 6/1/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName