love
توسط : motaharehs
چگونه تو را پیدا کنم...
چگونه صدایت کنم...
وقتی در وجودم موج می زنی ؟؟؟؟
روزی رسد که مرگ عشق را باور کنی
روزی رسد که نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی..
دوشنبه 6/1/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName