love
توسط : motaharehs

سلام غصه های من

کاش امشب هرگز نمی اومد

کاش هرگز من بوجود نمی اومدم

کاش هرگز اشتباه نمی کردم

کاش هرگز عاشق نمی شدم

کاش هیچ وقت در عشقم رسوا نمی شدم

کاش تو این دنیا کسی رو نداشتم

کاش عشق وجود نداشت

کاش عشق و عاشقی فقط واسه خود خود خود خدا بود

کاش امشب بخوابم و دیگه بیدار نشم

کاش دیگه فردایی نباشه

دلم می خواد داد بزنم

داد بزنم خدایا خداوندا ای خداوند بی همتا ای خدای رحیم ای خدای رحمان ای تو که وجودم به وجودت چرا .....

چرا اینقدر بنده ات رو عذاب می دی مگه چه گناهی کرده مگه پا گذاشتن تو ای دنیا جرمه مگه زندگی کردن گناهه مگه صاف بودن گناهه مگه دوست داشتن گناهه مگه آدم بودن گناهه

آخه من چه گناهی کردم که این جوری باید بسوزم

تا دو روز روزم خوشه

سرم به کارم بند می شه دلم به چیزی بند می شه

دوباره باید .............

خدایاااااااااااااااااااااؠ§اااااااااااااااا

خدایا ازت صادقانه میخوام ازت خواهش می کنم التماس می کنم یا کمک کن مشکلاتمو رو حل کنم یا دیگه نمی خوام تو این دنیا باشم دیگه خسته شدم تا کی به خودم امید به زندگی بدم تا کی خودم رو گول بزنم

وقتی فردایی نیست من منتظر چی باشم

دیگه نمی تونم چیزی بگم نمی دونم کی می خواد تموم بشه

کاش هرگز به این دنی پا نمی گذاشتم

کاش تو اولین روز زندگیم .................

تموم خوشیهام که خیلی کمه تقدیم دوستان عزیزم

همه ی غصه ها ی شما واسه من

به امید رهایی

به امید دیدار

با چشمانی گریان غصه ادامه دارد ....

دوشنبه 6/1/1386 - 9:45
پسندیدم 0
UserName