جملات زیبا
توسط : arya271
به هم رسيدن شروع است با هم ماندن پيشرفت است با هم كاركردن موفقيت است.
دوشنبه 6/1/1386 - 9:0
پسندیدم 0
UserName