جملات زیبا
توسط : arya271
دوست داشتن بهترين شکل مالکيت است و مالکيت بدترين شکل دوست داشتن.
دوشنبه 6/1/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName