جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي مثل يك پيانوست . همان چيزي را مي شنوي كه مي نوازي .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName