جملات زیبا
توسط : arya271
انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت . بي نهايت لجن و بي نهايت فرشته .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:57
پسندیدم 0
UserName