جملات زیبا
توسط : arya271
با خودت فکر کن که اگر کليد خانه ات را به دوستت بدهي ، آيا خيالت از هر جهت راحت خواهد بود يا نه ؟! اگر پاسخت منفي است ، بهتر است دنبال دوستان بهتري باشي .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName