جملات زیبا
توسط : arya271
اشکال دنيا اين است که جاهلان مطمئن هستند وعاقلان مردد .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName