جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي رياضيات است . خوبي ها را جمع كنيد ، دعواها را كم كنيد ، شادي ها را ضرب كنيد ، دردها را تقسيم كنيد ، نفرت ها را زير راديكال ببريد . عشق را به توان برسانيد .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName