جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي مثل پيانو است ، دكمه هاي سياه براي غم ها و دكمه هاي سفيد براي شادي ها . اما زماني ميتوان آهنگ زيبايي نواخت كه دكمه هاي سفيد و سياه را با هم فشار دهي
دوشنبه 6/1/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName