جملات زیبا
توسط : arya271
مثل رود باش ، مثل خورشيد باش ، مثل شب باش ، مثل مرگ باش ، مثل خاک باش ، مثل دريا باش ، مثل آينه باش .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName