جملات زیبا
توسط : arya271

+ افسوس…. آن زمان که بايد دوست بداريم ، کوتاهي ميکنيم . آن زمان که دوستمان دارند ، لجبازي ميکنيم و بعد ، براي آنچه از دست رفته آه ميکشيم
دوشنبه 6/1/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName