جملات زیبا
توسط : arya271

مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName