جملات زیبا
توسط : arya271
آدمها براي مردن به دنيا مي آيند . جوري زندگي کنيم که در لحظه مرگ به خاطر غرورمان افسوس نخوريم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName