جملات زیبا
توسط : arya271

+
+ بچه ها شوخي شوخي به گنجشکها سنگ مي زنند…. و گنجشکها جدي جدي مي ميرند. آدمها شوخي شوخي زخم مي زنند …. و قلبها جدي جدي مي شکنند. آذمها شوخي شوخي لبخند مي زنند…. و دلها جدي جدي عاشق مي شوند .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName