حاضرم تمام هستيم را بدهم تا...
توسط : zohreh_n9

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند ،

حاضرم تمام هستيم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند!

يکشنبه 5/1/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName