باران كوثري بیو گرافی

 بازي در فيلمهاي مادرش به سينما‌ آمد. و سرانجام در فيلم زير پوست شهر بود كه خوش درخشيد.

باران كوثري سال 1381 را با بازي در فيلمي غير از ساخته مادرش آغاز كرد: رقص در غبار. آخرين فيلم او حضور در برگ برنده به كارگرداني سيروس الوند است.

يکشنبه 5/1/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName