ماني كسرائيان بیو گرافی

بازي در بانوي ارديبهشت شانس بسيار خوبي براي او بود. هرچند كه در سري دوم مجموعه تلويزيوني داستان يك شهر خيلي عالي ظاهر شد

يکشنبه 5/1/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName