دنيا
توسط : zohreh_n9

وقتي گفتي تا آخر دنيا باهاتم

اون موقع بود كه فهميدم چرا مي گن دنيا دو روزه

يکشنبه 5/1/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName