نيكي كريمي بیو گرافی

ديپلمه.

- فعاليت هنري را با بازي در تئاترهاي مدرسه اي آغاز كرد و پس از پايان تحصيلات با فيلم وسوسه جلوي دوربين رفت.

- اما نخستين حضور جدي اش بازي در فيلم عروس بود.

- در چهل و يكمين جشنواره سن سباستين (اسپانيا، 1992) براي بازي در سارا جايزه بهترين بازيگر زن را بطور مشترك دريافت كرد و در همين سال براي همين فيلم (باز هم بطور مشترك) از جشنواره سه قاره نانت فرانسه جايزه گرفت.

- در دوره هاي مختلف جشنواره فجر براي بازي در فيلمهاي عروس، سارا، پري، رواني و دوزن كانديد بوده است.

- او به خاطر بازي در فيلم دوزن جايزه بهترين بازيگر زن را از جشنواره تائورمينا (ايتاليا، 1999) دريافت كرد.

- او فيلم كوتاه داشتن و نداشتن را هم كارگرداني كرده است.

- او براي بازي در فيلم نيمه پنهان از بيست و پنجمين جشنواره فيلم قاهره جايزه بهترين بازيگر را دريافت كرد.

- پس از ده سال نامزدي براي دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر از دوره هاي مختلف جشنواره فيلم فجر، سرانجام در بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر نيكي كريمي براي بازي در فيلمهاي واكنش پنجم و ديوانه از قفس پريد اين جايزه را دريافت كرد.

يکشنبه 5/1/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName