فلسفه عبادت

عبادت به معناي اظهار ذلّت، عالي‏ترين نوع تذلّل و كرنش در برابر خداوند است. در اهميّت آن، همين بس كه آفرينش هستي و بعثت پيامبران (عالم تكوين و تشريح) براي عبادت است. خداوند مي‏فرمايد:
»و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ ليعبدون»

هدف آفرينش هستي و جن و انس، عبادت خداوند است.


ذاريات/56.
يکشنبه 5/1/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName