سه گروه نمازش بالا نمى رود


قال رسول الله  صلى الله عليه وآله :

ثلاثة لاتجاوز صلاتهم اذانهم : العبد الابق حتى يرجع و امراة باتت و زوجها عليها ساخط و امام قوم و هم لها كارهون


سه نفر نمازشان از گوشهايشان بالاتر نمى رود:


1 - بنده فرارى تا باز گردد.
2 - زنى كه شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگين باشد.
3 - و پيشواى قومى كه آن قوم از او متنفر باشند.


(نهج الفصاحه ، ص 248، حديث 1222)


يکشنبه 5/1/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName