مهران مديري چند کار زیبای او

ديدار (محمدرضا هنرمند، فقط بازيگر، 1373)

توكيو، بدون توقف (سعيد عالم زاده، فقط بازيگر، 1381)

 

/ مجموعه هاي تلويزيوني /

نوروز 72 (جنگ تلويزيوني، داريوش كاردان، فقط بازيگر، 1371)

پرواز 57 (جنگ تلويزيوني، بازيگر، 1372)

ساعت خوش (جنگ تلويزيوني، بازيگر و كارگردان، 1373)

سال خوش (جنگ تلويزيوني، بازيگر و كارگردان، 1373)

نوروز 77 (جنگ تلويزيوني، بازيگر و كارگردان، 1376)

جنگ 77 (مجري، كارگردان و بازيگر، 1377)

ببخشيد شما؟ (جنگ تلويزيوني، كارگردان، مجري و بازيگر، 1378)

پلاك 14 (جنگ تلويزيوني، بازيگر و كارگردان، 1378)

نود شب (جنگ تلويزيوني، بازيگر و كارگردان، 1379)

بررسي طنز در تلويزيون (مجري و كارگردان، 1379)

دردسر والدين (مجموعه، مسعود نوابي، فقط بازيگر، 80/1379)

پاورچين ( مجموعه، بازيگر و كارگردان، 1381 )

يکشنبه 5/1/1386 - 13:40
پسندیدم 0
UserName