يوسف مراديان چند کار زیبا ی او

لاك پشت (علي شاه حاتمي - 1375)

اصحاب كهف (فيلم / مجموعه - فرج الله سلحشور -  1376)

دوستان (علي شاه حاتمي - 1377)

رنجر  (احمد مرادپور - 1378)

شك (ساموئل خاچيكيان، داود موثقي - 1378)

چريكه هورام (فرهاد مهرانفر - 1378)

آقاي رئيس جمهور (ابوالقاسم طالبي - 1379)

آوازخوان (كاظم معصومي - 1379)

غزل (محمدرضا زهتابي - 1379)

شبهاي تهران (داريوش فرهنگ - 80/1379)

بوي گل سرخ (ناصر محمدي - 1380)

يکشنبه 5/1/1386 - 13:17
پسندیدم 0
UserName