يوسف مراديان بیو گرافی

بازي در فيلم دوستان به دليل فيزيك  ظاهر و به دليل حرف و حديثهايي مبني بر صحبت چنگيز جليلوند به جاي  او در اين فيلم كه نقش  او يادآور  محمدعلي فردين شده - كه بعدها به دليل همين شباهت خسرو خسروشاهي به جاي او صحبت كرد- ، مشهور شد. اما با بازي در فيلمهاي مختلف استعداي از خود بروز نداد.

يکشنبه 5/1/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName