لادن مستوفي بیو گرافی

بازي اش در فيلمهاي روز واقعه، ماه و خورشيد و طوفان چندان اميدوار كننده نبود. اما پس از چند سال او در فيلم دختري به نام تندر بازي زيبايي ارائه داد.

يکشنبه 5/1/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName