مجيد مشيري بیو گرافی

متولد 1313 در تهران.

تحصيل تاسال سوم دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.

شروع فعاليت در سينما بافيلم كوتاه جلد ماه

يکشنبه 5/1/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName