مجيد مشيري بیو گرافی

مدتي در معدن سنگ بوشهر فعاليت كرده است. ضمنا او يك دوره كلاسهاي كارگاه آزاد بازيگري را گذرانده است.

همه چيز از مجموعه تلويزيوني « سرنخ » شروع شد. بعد از آن او هم در سينما و  هم در تلويزيون نقشهاي متفاوتي را بازي  كرد.

اما در فيلم راي باز (مهدي نوربخش، 1381) بود كه بازي بسيار درخشاني از خود بجاي گذاشت و تحسين همگان را برانگيخت

يکشنبه 5/1/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName