فاطمه معتمد آريا بیو گرافی

متولد هفتم آبان ماه 1340در تهران.

داراي مدرك تحصيلي ديپلم دانش سراي هنر.

شروع فعاليت از سال 1352 با شركت در كلاسهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و فعاليت در نمايشهاي عروسكي.

نامزد دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش دوم زن از ششمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم جهيزيه براي رباب.

سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش دوم زن از هفتمين جشنواره فجر براي فيلم برهوت.

نامزد دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن از هشتمين جشنواره فيام فجر براي فيلم ريحانه.

سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش دوم زن از دهمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم مسافران.

سيمرغ بلورين بهترين بازيگر تقش اول زن از يازدهمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم يك بار براي هميشه.

سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن از دوازدهمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم همسر

يکشنبه 5/1/1386 - 13:2
پسندیدم 0
UserName