ياسمين ملك نصر چند کار او

باله جاز (فيلم كوتاه - فقط كارگرداني - 1980)

سارا (داريوش مهرجويي - 1371)

درد مشترك (بازي + نويسندگي + كارگرداني، 1373)

مادرم گيسو (سيامك شايقي - 1374)

سينما سينماست (سيدضياءالدين دري - 1375)

خانواده رضايت (مجموعه - حميد امجد - 1375)

بابا باغي (كوتاه، فقط كارگردان، 1376)

ايران از نگاه زنان خارجي (مستند، فقط كارگردان، 1378)

هزاران زن مثل من (رضا كريمي - 13

يکشنبه 5/1/1386 - 12:48
پسندیدم 0
UserName