فرحناز منافي ظاهر چند کار او

عروس (بهروز افخمي - 1369)

مدرسه پيرمردها (علي سجايد حسيني - 1370)

سيرك بزرگ (اكبر خواجويي - 1370)

پرواز در نهايت (1370)

راز چشمه سرخ (علي سجادي حسيني - 1371)

روز فرشته (بهروز افخمي - 1372)

همسر (مهدي فخيم زاده - 1372)

راه افتخار (داريوش فرهنگ - 1373)

هدف (بهرام كاظمي - 1373)

تحفه هند (محمدرضا زهتابي - 1374)

عروس كاغذي (1374)

شريك زندگي (سيدعلي خوشن نشين - 1374)

روزي كه خواستگار آمد (فريال بهزاد - 1375)

دختر شيريني فروش (ايرج طهماسب - 1380)

يکشنبه 5/1/1386 - 12:44
پسندیدم 0
UserName