فرهاد مهاديان بیو گرافی

فارغ التحصيل رشته مهندسي معدن. گذراندن  دوره بازيگري

يکشنبه 5/1/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName